O MENI

Sem specialistka klinične logopedije, ki verjame, da bi logopedska obravnava morala biti dostopna vsem, ne glede na kraj bivanja.

Študij logopedije in surdopedagogike sem zaključila na Univerzi v Ljubljani. Znanje pa nadgradila s specialističnim študijem “Zgodnje obravnave otrok” na Univerzi v Zagrebu. Strokovne izkušnje sem sprva pridobivala v ZD Murska Sobota, nadaljevala pa v UKC Ljubljana, kjer sem trenutno zaposlena. Strokovno sem rasla tudi v timih zasebnih logopedskih ambulant Logopedi, Ljubljana, Slovenija ter ISTO, Purmerend, Nizozemska.

Spletna terapija uresničuje dostopnost logopedskih storitev iz domačega okolja. Leta 2018 sem zato postopoma začela z izvajanjem spletne logopedske terapije, ki je do danes prerasla v izziv, ki je pred vami.